Хураа ЕА зөвхөн Tickmill брокерийн демо данс дээр ажиллах тул доорх заавруудыг нэг бүрчлэн дагаж хийгээрэй.

TICKMILL БРОКЕРТ БҮРТГҮҮЛЭХ

1.Xypaa.ml вэб хуудсанд орж Tickmill-ийн сурталчилгаа эсвэл энэ холбоос дээр дарж Tickmill-ийн бүртгэлийн хуудсанд орж бүртгүүлнэ. Та заавал энэ вэб хуудасны Tickmill-ийн холбоос дээр дарж байж бүртгүүлэх ёстой бөгөөд ингэснээр манай дагагч болж цаашид Xypaa EA-гийн бодит дансны хувилбарыг үнэгүй авах боломжтой болно. Xypaa EA нь зөвхөн Tickmill брокерын ECN Pro дансан дээр ажиллана. Данс нээх үедээ IB Code хэсэгт IB96713651 гэж бичээрэй.

2.Tickmill вэб хуудсанд орж бүртгэлийн хуудсыг бөглөж бүртгүүлнэ. Таны бүртгэлийн мэдээлэл бүртгүүлсэн э-шуудангийн хаяг руу чинь илгээдэг.

3.Tickmill вэб хуудаснаас Demo дансны бүртгэлийн хуудсанд орж Demo дансаа бүртгүүлнэ.

4.Tickmill Demo дансны бүртгэлийн талбаруудыг бөглөн Demo дансаа бүртгүүлнэ. Мэдээлэл нь таны бүртгүүлсэн э-шуудангийн хаяг руу илгээгдэнэ.

Хариулт үлдээх