299 сар/19

ФОРЕКСЫН ТУХАЙ ТОВЧ

ФОРЕКС РОБОТ БА ИНДИКАТОРЫН ТУХАЙ Форекс худалдаачид өөрсдийн эрсдэл, сэтгэл хөдлөл, ханшийн хэт өндөр хэлбэлзлэл, алдагдал гэх мэт олон зүйлийг багасгаж аль болох ашигтай ажиллахын тулд робот болон индикаторуудыг техник шинжилгээндээ ашигладаг.Read More…

299 сар/19

РОБОТЫН ТУХАЙ ТОВЧ

БҮРЭН АВТОМАТ Хураа ЕА роботыг хэрэглэхдээ хэрэглэгч өөрийн сонгосон дансны төрөлдөө тохируулан гол хэдхэн тооны өгөгдлийг оруулж өгөх ба худалдааг бүрэн автомат горимоор өөрөө гүйцэтгэдэг. Хураа ЕА нь ашигийг хамгийн бага тохиолдолдRead More…